Voorwaarden


Voorwaarden

  • Alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
  • Alle artikelen in deze webshop zijn te bestellen “op bestelling”.
Alles komt uit Japan en wij bestellen hier 1 keer per maand. De datum waarop we bestellen is hier te vinden.
Het duurt dan ongeveer 2 tot 4 weken voor alles binnen komt bij ons en naar u wordt verstuurd.
  • !!Aangezien alle artikelen speciaal voor u worden besteld, kunnen deze niet geretourneerd worden!!
  • Voor alle Juggler flights geldt:
Van deze wordt een serie geproduceerd, en als ze op zijn, zijn ze ook op.
We proberen deze categorie zo goed mogelijk up to date te houden, maar het kan altijd zijn dat ze op zijn bij Cosmo Darts voordat wij ze kunnen bestellen. Dan krijgt u uiteraard uw geld hiervan terug.
Er komen hier ook regelmatig nieuwe flights bij, dus hou deze categorie goed in de gaten.
  • Er is een mogelijkheid om als klant te registreren. Dit heeft als voordeel dat u verlanglijsten kunt maken, u hoeft  niet elke keer al uw gegevens in te vullen, deze worden dan voor u bewaard. Ook kunt u precies zien wat u de vorige keer besteld heeft.
  • Voor wederverkopers heeft het als voordeel dat u, nadat u door ons als wederverkoper bent aangemeld, dat voor u andere prijzen gelden.
  • Wederverkopers dienen ons een uittreksel van Kamer van Koophandel te overhandigen (per post of per e-mail).
  • Cosmo-darts.nl is onderdeel van Dosha Sports.

Prijzen
Alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
Hoe kan ik bestellen?
Selecteer het aantal te bestellen artikelen en plaats deze in het winkelmandje (wagentje) door Bestellen te klikken. Klik op "winkelwagen" rechts bovenin, om naar de bestelpagina te gaan. Hier kunt u de aantallen nog aanpassen en op berekenen klikken om het totaalbedrag te herrekenen. Klik op bestellen om verder te gaan met de bestelling. Selecteer nu een verzendmethode en een betaalwijze. Hier kunt u ook inloggen op uw eigen account, indien u dat nog niet eerder heeft gedaan. Klik op volgende om door te gaan. Hier kunt u uw gegevens invoeren en de bestelling definitief maken.
U ontvangt nu een automatische bestellingbevestiging mits u uw e-mail adres juist heeft ingevuld. Deze kan in sommige gevallen ook bij de map ongewenste e-mails terecht komen.

Hoe kan ik betalen?
iDeal
Ik betaal mijn bestelling via iDEAL.
Betalen met iDEAL kan met zeer veel verschillende banken.

Betalen met iDEAL:
Betaal veilig, vertrouwd en gemakkelijk met iDEAL. iDEAL is gebaseerd op internetbankieren. Dit betekent dat u kunt afrekenen in uw vertrouwde betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw bank. U gebruikt bij de betaling dezelfde hulpmiddelen als bij een betaling via intenetbankieren. De betaling wordt direct ten laste van de betaalrekening uitgevoerd. In dat opzicht lijkt het op een pinbetaling.

Hoe werkt iDEAL?
U plaatst een bestelling bij www.cosmo-darts.nl. Bij het afrekenen van de bestelling kunt u aangeven dat u met iDEAL wilt betalen. Klik op de iDEAL-betaalknop en selecteer uw bank. Vervolgens wordt u doorgeleid naar uw eigen bank waar de betaalopdracht voor u klaar staat. U wordt door uw bank gevraagd een aantal gegevens in te vullen en u autoriseert de betaling. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven en cosmo-darts.nl wordt geïnformeerd dat de bestelling is betaald. Als u beschikt over internetbankieren bij een van de deelnemende banken, kunt u met iDEAL betalen. U hoeft zich hiervoor niet apart aan te melden. Heeft u dit niet, vraag dit dan aan bij de deelnemende banken.
Zijn er kosten verbonden aan het betalen met iDEAL?
Klanten kunnen bij www.cosmo-darts.nl gratis met iDEAL betalen.
Ik heb een betaling gedaan, hoe weet ik zeker dat ik heb betaald?
Na elke betaling met iDEAL ziet u een bevestiging die u kunt afdrukken of e-mailen. Ook vindt u achteraf in uw rekeningoverzicht uw betaling met iDEAL terug.

Paypal
Bij cosmo-darts.nl kunt u ook via PayPal betalen. Indien u kiest om met PayPal te betalen, wordt u na het bestellen meteen doorgestuurd naar de PayPal-website. Indien u al aangemeld bent bij PayPal, kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en de betaling bevestigen. Als u nieuw bent bij PayPal kunt u zich ook als gast aanmelden of een PayPal-rekening openen en de betaling bevestigen. Op het moment van bevestigen zal er een autorisatie worden uitgevoerd van uw PayPal account, uw bestelling wordt direct verwerkt.
Wij rekenen een bedrag van € 0,35 per transactie + 3,4% van het aankoopbedrag.

Maestro/Visa/Mastercard
Wanneer uw pinpas het Maestro logo heeft, dan kunt u bij cosmo-darts.nl ook veilig en eenvoudig betalen met Maestro! U wordt dan niet doorgeleid naar de betaalmodule van uw bank; in plaats daarvan zal de transactie rechtstreeks worden afgehandeld door Mastercard, waaraan Maestro is gekoppeld. Uw bank zal de transactie echter wel moeten autoriseren. Daarom zult u uw rekeningnummer, pasnummer, de vervaldatum en een unieke code moeten invoeren. Deze wordt gegenereerd door uw bankpaslezer.
Wij rekenen voor Maestro/Visa/Mastercard betalingen 2,25 % van het transactiebedrag.

Bancontact/Mister Cash
U plaatst op cosmo-darts.nl bestelling. Hierna wordt u vanaf de afrekenpagina doorgelinkt naar de online betaalsite van uw bank. Nadat u de Bancontact/MisterCash betaalopdracht heeft goedgekeurd, wordt u terugverwezen naar de afrekenpagina van onze website. Hier leest u dat uw betaling is bevestigd.
Wij rekenen voor Bancontact/Mister Cash betalingen 1,50 % van het transactiebedrag.

V PAY
Nadat u heeft gekozen voor V PAY, vult u uw kaartgegevens, 16-cijferig kaartnummer en vervaldatum (indien verplicht) in op de beveiligde betaalpagina van Rabo OmniKassa. Deze gegevens worden online geverifieerd op geldigheid en frauderisico. Nadat u de online betaling met PAY heeft goedgekeurd, belandt u op de afrekenpagina van onze website. Hier wordt de betaling bevestigd en de transactie afgerond.
Wij rekenen voor V Pay betalingen 1,50 % van het transactiebedrag.

Vooraf overmaken
Ik maak mijn betaling over op bankrekeningnummer NL28RABO0143.777.025
Dit betekent dat u het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten overmaakt via bank/giro op ons rekeningnr.
Let op: Dit wil niet zeggen als het geld bij u is afgeschreven dat het direct bij ons op de rekening staat, het kan zijn dat er een paar dagen tussen zit, b.v. het weekend.
Bank: Rabobank rek.nr: NL28RABO0143.777.025 t.n.v. BeaFox.
Zodra de betaling is bijgeschreven op het rekeningnummer wordt de bestelling in behandeling genomen en indien mogelijk dezelfde dag nog verzonden.
Betalingen vanuit het buitenland: vermeld dan bij Uw bank de volgende gegevens IBAN: NL28RABO0143777025 en BIC: RABONL2U.


ALGEMENE VOORWAARDEN

Verzendkosten
De verzendkosten voor alle bestellingen bij cosmo-darts.nl bedragen € 4,95 binnen Nederland en buiten Nederland € 19,50.

Levering en Uitvoering
In Nederland wordt de bestelling bezorgd door PostNL.

Reclamatie

1. De Koper is verplicht de door cosmo-darts.nl afgeleverde zaken bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;
- of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn  overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale doeleinden.
2. Indien gebreken worden geconstateerd, dan dient de Koper dit binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering van de zaken en/of diensten schriftelijk aan cosmo-darts.nl te melden.
3. Indien de door Koper op grond van artikel 2 gemelde gebreken of reclames door cosmo-darts.nl als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van cosmo-darts.nl, dan kan cosmo-darts.nl er voor kiezen het gebrek te herstellen of het netto factuurbedrag te restitueren.
4. Klachten met betrekking tot facturen dienen door Koper schriftelijk te worden gemeld aan cosmo-darts.nl binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum van de facturen.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de Koper niet van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst met cosmo-darts.nl.

Garantie

1. Cosmo-darts.nl garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, evenals de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik ingeval dit bijzonder gebruik uitdrukkelijk blijkt uit de Overeenkomst
met cosmo-darts.nl.
2. De garantie als bepaald in artikel 1 geldt niet indien:
de zaken waarop die garantie betrekking heeft:
a. niet overeenkomstig hun bestelling of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt en/of
b. gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen en/of
c. onvakkundige reparaties zijn verricht en/of
d. veranderingen zijn aangebracht en/of (serie)nummers of zegels zijn beschadigd of verwijderd.
3 Ingeval garantie door cosmo-darts.nl wordt verstrekt, dan is de garantietermijn gelijk aan het aantal maanden dat de producent dan wel de leverancier van cosmo-darts.nl garantie heeft verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, echter nooit meer dan de wettelijke garantietermijn.
4. Ingeval de garantie die door cosmo-darts.nl is verstrekt ziet op zaken en of diensten die zich buiten Nederland bevinden, dan is cosmo-darts.nl slechts aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat deze kosten bij uitvoering in Nederland zouden zijn geweest.
5. Ingeval de Koper garantie inroept voor bepaalde door cosmo-darts.nl geleverde zaken, dan kunnen deze enkel door de Koper worden teruggezonden aan cosmo-darts.nl na voorafgaande schriftelijke toestemming van cosmo-darts.nl.
6. Indien met inachtneming van artikel 5 zaken worden teruggezonden, dan dienen deze voorzien te zijn van de originele door cosmo-darts.nl  aan de Koper afgegeven factuur tezamen met het eventuele bijbehorende, volledig uitgewerkte garantiebewijs en een duidelijke omschrijving van
de klacht.

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak cosmo-darts.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en cosmo-darts.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is cosmo-darts.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
18.3. cosmo-dart.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement staat op de website vermeld.

Gegevens Cosmodarts.nl
Dosha Sports
Handwerkerszijde 108
9201 CP  Drachten
Tel. 0512 - 544039
KVK Leeuwarden 01131281
B.T.W. NL 8199.00.680.B.01